Život v řádu není nuda

V úterý 7. března za námi přijela sestra Anežka Bednářová, bývalá generální představená Školských sester de Notre Dame. Její vyprávění si přišli poslechnout pamětníci, i příslušníci mladší generace, kteří už působení „zašovských sestřiček“ u nás znají pouze z vyprávění. Setkání bylo přínosné oboustranně. Sestra Anežka si se zájmem vyslechla vzpomínky pamětníků na působení jejích spolusester při zdejší ústavní škole a domově důchodců. A naopak se s posluchači podělila o informace a zkušenosti z aktivit řeholnic. Děkujeme sestře Anežce za milou návštěvu a fundovaný výklad doprovázený množstvím zajímavých fotografií z historie i současnosti a Matici zašovské za uspořádání přednášky.

Život v řádu není nuda