Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace na doméně klasterzasova.cz v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Portál je tvořen se snahou o dosažení maximální přístupnosti svého obsahu.

Webové stránky mají responsivní design s cílem zpřístupnit prezentovaný obsah na široké šíři elektronických zařízení.

Videosnímky a audiosoubory prezentované na portálu nedisponují textovým přepisem obsahu.

Požadavkům přístupnosti plně nevyhovují vložené Google mapy, které zobrazují obsah třetí strany.