Turista vyžaduje, poutník je vděčný – pozvánka na besedu

Mezi nejstarší a neznámější poutní místa v Evropě jistě patří Santiago de Compostela a k němu vedoucí síť tzv. Svatojakubských stezek. Jako mnohá jiná podobná místa, i toto po období stagnace a zapomnění zažívá svou renesanci, svůj návštěvnický boom. Jít pěšky do Santiaga se stalo takřka módní záležitostí. Poutní místa nenavštěvují pouze zbožní poutníci, ale i turisté. To platí samozřejmě i o poutních místech v naší vlasti. Hranice mezi poutnictvím a turistikou se sice do značné míry prolíná, nicméně líbila se mi definice, která zazněla v jedné diplomové práci na téma výše zmíněné Svatojakubské cesty: „Turista vyžaduje, poutník je vděčný.“

Kvůli návštěvě slavných poutních míst nemusíme putovat do daleké ciziny, máme je i u nás doma na Moravě. Nějaký kostel nebo kaple je v každém městě i větší vesnici, ale zamysleli jste se někdy nad tím, jak se to stane, že pouze některé z nich mají punc poutního místa?

O vzniku, rozvoji a projevech poutní tradice na Moravě k nám z Brna přijede besedovat pan Jiří Mihola. Jeho přednáška se koná ve středu 6. března v sále kulturního domu v 17 hod.

Historik a pedagog Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. působí jako odborný asistent a vedoucí Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Současně je i projektovým manažerem Muzea města Brna. Jiří Mihola je veřejně činný v mnoha směrech, na návrh Moravského zemského muzea jej Senát Parlamentu ČR zvolil členem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů a angažuje se i v politice, po dvě funkční období byl poslancem.

Dlouhodobě se věnuje popularizaci historie a cestování, a to především prostřednictvím rozhlasových pořadů, ale znát jej můžeme i z televize (např. nedávno besedoval ve známém pořadu Historie.cs, který se věnoval tématu barokní Moravy). Oblast historie, turistiky a poutnictví je jeho celoživotním zájmem. Na počátku své pracovní kariéry se živil jako turistický průvodce, a dokonce zvítězil v celostátní soutěži průvodců cestovního ruchu a získal titul TOP Guide.

Jsem velmi rád, že doktor Jiří Mihola našel prostor ve svém nabitém pracovním diáři a přijal naše pozvání. Na jeho jistě zajímavou přednášku o poutní tradici na Moravě jste srdečně zváni i Vy.

J. Krůpa

Pozvánka na přednášku