Název projektu:

Inovativní využití kulturního dědictví trinitářského kláštera v Zašové

Alokace: celkové náklady projektu – 4 624 328,- Kč, dotace – 4 161 895,- Kč

Hlavní cíl/záměr projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity jedinečného kulturního dědictví trinitářského kláštera v obci Zašové prostřednictvím inovativní formy prezentace památky.

Výstupy projektu: Hlavním výstupem projektu je vytvořená digitální mobilní hra s rozšířenou realitou, jejímž záměrem je seznámit návštěvníky hravou a inovativní formou s trinitářským řádem, jeho historií a vlivem na zdejší kraj. Mezi další výstupy projektu patří kulturně-vzdělávací aktivity a marketingové nástroje pro zlepšení prezentace projektu.

Kontaktní údaje:

Obec Zašová
IČ 00304476
Zašová 36, 756 51

podatelna@zasova.cz
telefon: +420571634041

Grantová podpora

Finančně podpořeno Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem prostřednictvím Fondů EHP

Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Funds

Spolupráce se subjekty z donorských států:

Verdiverkstedet

Spolupráce probíhá s norskou animační a multimediální společností, která se zaměřuje na zábavné a informativní pojetí svých projektů prostřednictvím animací. Zapojení partnera spočívá ve věci přípravy a realizace hlavní klíčové aktivity – digitální hry s rozšířenou realitou. Partner se zapojuje do koncepční a obsahové přípravy mobilní hry a provádí dílčí animátorské práce.

Ostatní partneři:

Matice zašovská

Význam partnerství spočívá zejména v dlouhodobých aktivitách spolku, které pomáhají chránit objekt trinitářského kláštera nejen z hmotného hlediska, ale i z hlediska duchovního. Zapojení partnera probíhá při přípravách a realizační fáze projektu jako tzv. supervizora pro odborné konzultace v oblasti ochrany a nastavení hodnot historického kontextu.

Dětský domov Zašová

Spolupráce spočívá zejména v inkluzivní podpoře při přípravě a realizace projektu. Chlapci a dívky z dětského domova jsou zapojeni v přípravné a realizační fázi, kdy jsou děti seznámeni s postupem tvorby rozšířené reality a animací a zároveň mají možnost se do projektu zapojit vlastními výstupy.

Dosažené postupy během realizace:

Termín realizace projektu: květen 2022 – duben 2024

  • Říjen 2022 – podepsaná smlouva o dílo se zhotovitelem mobilní hry s rozšířenou realitou
  • Září 2022 – duben 2023 uskutečnění šesti vzdělávacích akcí
  • Duben 2023 – spuštěny webové stránky projektu a profily na sociálních sítích