Přednáška „Rekonstrukce kláštera v souvislostech“

Kněz a dominikán Tomáš Benedikt Mohelník je jedním z těch našich krajanů, které jejich životní pouť zavedla z rodného Valašska do Prahy, a kteří se ve světě nejenže neztratili, ale stali se v naší metropoli známými osobnostmi. Doktor teologie Benedikt Mohelník stál po několik funkčních období v čele české provincie dominikánů. Je šéfredaktorem revue Salve a proděkanem KTF UK v Praze. Je také aktivním členem a garantem platformy „Dominikánská 8“, což je prostor setkávání, diskusí, kultury a vzdělávání při pražském klášteře sv. Jiljí.

A právě o tomto klášteře a o tom, jak souvisí stavební obnova a rekonstrukce kláštera s jeho současným i budoucím využitím, s námi přijede Benedikt Mohelník besedovat. Časy se totiž mění, ale podstata a poslání kláštera zůstává: má sloužit lidem. Na tom se v průběhu staletí nic nemění. Ve středověku bratři vycházeli z kláštera ven. Dnes jsme ale v situaci, kdy je klášter třeba otevřít, aby lidé mohli vstoupit dovnitř.

Přednáška fr. Benedikta OP „Rekonstrukce kláštera v souvislostech“ se uskuteční v sále KD Zašová v pátek 21. dubna 2023 v 17.30.

Vstupné je jako vždy dobrovolné.
Srdečně zveme.

Matice zašovská

Přednáška „Rekonstrukce kláštera v souvislostech“