Možnost prohlídky přízemí kláštera a výstavky

Jednoduchou, ale zajímavou expozici věnující se trinitářské ikonografii si můžete prohlídnout každou neděli do konce září vždy od 16 do 17 hodin, a to až do konce měsíce září.