Animátorský workshop v dětském domově

V lednovém čísle Zašovských novin již pan starosta informoval občany o vytvoření digitální mobilní hry s rozšířenou realitou. Aplikace vznikne na základě finanční podpory Fondů EHP 2014–2021 v rámci projektu „Inovativní využití kulturního dědictví trinitářského kláštera v Zašové“.

Cílem projektu je prezentovat moderní a hravou metodou zašovský klášter se záměrem seznámit nejen mladou generaci návštěvníků se zde působícím trinitářským řádem, jeho historií a vlivem na zdejší kraj. V současné době jsou již vytvořeny výtvarné návrhy postav a scénář mobilní hry. Předpokládá se, že k jejímu spuštění dojde v letních měsících tohoto roku.

V rámci uzavřeného partnerství projektu s Dětským domovem Zašová byl ke konci měsíce března uskutečněn animátorský workshop s panem Ing. Jiřím Novákem z firmy Whoomp!, s.r.o., který přímo mobilní hru vytváří ve spolupráci s norskou animační a multimediální společností. Chlapcům a dívkám vysvětlil, jak se animace tvoří. Na jednoduchých příkladech ukázal vznik jednotlivých charakterů animovaných postav, i třeba to, jak je důležité jejich osobnostní i fyzické rysy nadsadit. Na dalších krocích, kdy pro jednu sekundu filmu musí vzniknout minimálně 12 kreseb zachycujících pohyb, bylo ukázáno, že tvorba animace je dlouhodobá záležitost. Musí se setkat skupina tvůrců, z nichž ti nejlepší udávají ráz konečného filmu kresbami v hlavních pózách, další dokreslují mezipózy a tzv. kyblíčkáři vybarvují za pomoci nástrojů „kapátko“ a „kyblík“ jednotlivé obrázky.

Účastníci workshopu si pak mohli za pomoci svých mobilních telefonů a stažené aplikace Ez Gif Maker vytvořit vlastní krátkou animaci. Bylo vidět, jak je to pohltilo, každý z nich přišel s osobitým zpracováním různých námětů, které měli zrovna po ruce.

V rámci realizace projektu se nejedná o poslední setkání s dětmi z DD. V rámci dalšího je plánováno vyzkoušet natáčení zvuků do animace a vytvoření výtvarného návrhu postav. A tak není vyloučeno, že ve vznikající digitální hře se objeví i nějaký jejich vlastní příspěvek v podobě hlasu či výtvarného námětu.

M. Janišová