Dvouletý projekt ukončen

30. dubna jsme úspěšně dokončili projekt, který prostřednictvím Fondů EHP finančně podpořili Island, Lichtenštejnsko a Norsko.  Hlavním cílem projektu bylo zvýšení atraktivity jedinečného kulturního dědictví trinitářského kláštera v obci Zašové prostřednictvím inovativní formy prezentace památky.

Jeho hlavním výstupem projektu je vytvořená digitální mobilní hra s rozšířenou realitou, jejímž záměrem je seznámit návštěvníky hravou a inovativní formou s trinitářským řádem, jeho historií a vlivem na zdejší kraj. Vedle toho také proběhly kulturně-vzdělávací aktivity a byly vytvořeny marketingové nástroje pro zlepšení prezentace projektu.

O tom, jak vše vznikalo, a jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíme, a chceme sdílet dál, si můžete přečíst v závěrečné zprávě.